Vitajte na mojej stránke!Dúfam že sa Vám bude páčiť.


Slovníček pojmov

Sieť:
-Dva alebo viac prepojených počítačov.

USB:
-
Univerzálna sériová zbernica je technológia,
 vďaka ktorej možete prepojiť teoreticky
 až 127 zariadení ako sú modem, skener,
 tlačiareň alebo digitálny fotoaparát.
 USB pracuje s omnoho vyššou rýchlosťou než
 sériové alebo paralelné rozhrania.

Hviezdicová sieť:
-Každý počítač je v tomto prípade prepojený
 k centrálnemu rozbočovaču, ktorý zabezpečuje
 prepojenie s ostatnými počítačmi siete.

Zbernicová sieť:
-Počítače a sieťové zariadenia sú prepojené
 na jeden kábel(zbernicu), bez využitia rozbočovača.

Prostriedok:
-Zairadenie ako napr.:fotoaparát, tlačiareň,
 externý modem, ktoré je pripojené k počítaču.

Laser:(lejzer)
-V prípade technológie CD-ROM
 ide o tenký, dokonale zaostrený lúč svetla,
 ktorý dokáže prečítať dáta z CD-ROM.

Príloha e-mailu:
Okrem tela e-mailovej správy
ktorá má podobu textu a nemože obsahovať
vírus, je možné k e-maili pripojiť súbor ako prúlohu.
E-maili s prílohou zvyčajne spoznáte podľa
symbolu kancelárskej spinky.

Toner:
Čierny alebo farebný prášok, ktorý slúži
ako tlačové médium v laserových tlačiarňách
alebo kopírovacích strojoch.

Atramentová tlač:
Proces, pri ktorom sú na papier
vystrekované drobné kvapky
čierneho alebo farebného atramentu,
ktoré vytvárajú výsledný obraz.Vačšina
domácich tlačiarní je atramentového typu.
Nazývajú sa tiež bublinové (bubblejet) alebo
deskjet.

Laserová tlačiareň:
Druh tlačiarne, ktorá na vytváranie
výsledného obrazu používa laserový lúč.
Na podobnom princípe fungujú aj kopírovacie stroje.

Rozlíšenie:
Kvalita obrazu alebo tlače meraná v počte
bodov na palec-dpi.

Stavový riadok:
Riadok v spodnej časti okna,
v ktorom nájdete informácie o
zobrazenom obsahu.

Šablóna:
Zvláštny dokument,
ktorý možete použiť ako základ pre nové
dokumenty.Obsahuje informácie o formátovaní
a štýloch, prípadne aj časť textu.

Ponuka:
Zoznam príkazov,
z ktorého možete položky vyberať kliknutím
myši alebo pomocou klávesnice
zvýraznením a stlačením klávesy enter.

Priečinok:
Pomenovaný objekt vo wondows,
ktorý obsahuje skupinu príbuzných dokumentov.
Tieto dokumenty sú uložené na rovnakom mieste,
čo uľahčuje vyhľadávaie.

On-line:
Stav,

kedy je počítač pripojený k internetu alebo iném systému
napr. pomocou telefónnej linky.Niekedy však hovoríme
o stave, pri ktorom je niečo zapnuté.

Off-line:
Opak termínu on-line

- počítač nie je pripojený k žiadnemu ďalšiemu systému.
(teda ani k internetu)

Vyrovnávacia pameť:
(Cache) Oblasť disku alebo pameti,
kam systém ukladá často používané dáta,
aby mal k ním rýchlejší prístup.Niektoré
programy majú svoje vlastné vyrovnávacie pamete.
Internet explorer si ukladá grafické prvky WWW
stránok, ako tlačidlá alebo rámčeky do zložky s názvom
Temporary Internet Files, aby opakované otváranie
stránok bolo rýchlejšie.