Vitajte na mojej stránke!Dúfam že sa Vám bude páčiť.


Chat

Asi každýz násvie, čo je to chat.Ale pozrime sa naň aj zblízka.
Na povodnom chate ste si mohli iba vymieňať texty.Postupne prešiel vývojom,
tým pádom dnes už možete komunikovať aj pomocou obrázkov, roznych animácí,
roznej konferencie a i.
V prípade hlasového chatu, ktorý sa podobá na telefónny
hovor cez internet hovoríme o audiochate a v prípade, že sa účastníci pokecu
vidia aj cez video, hovoríme tomu videochat.

Druhy chat-ov:
1:IRC-je skratka z troch anglických slov a to:Internet Relay Chat.V tomto prípade musíte
mať vlastný chatserver, alebo software, ktorý si možete spustiť priamo na internete.Dá sa
stiahnúť do PC.

2:Webchat-je online pokecna webe.Nemožete si ho stiahnúť do pc, finguje výlučne na
web stránke poskytovateľa.Typickým príkladom je pokec.sk.

3:IM-je opať skratka Instant Messaging a je zatiaľ poslednou formou chatu.
Hlavnou vlastnosťou IM chatu je možnosť vybrať si, s kým presnesi chcete pokecať.
Podobne ako IRC aj IM si možete sitahnúť a nainštalovať do PC.Píklad je
napr. Skype alebo ICQ.

NETiketa:
je akási pomyselná zbierka pravidiel a zásad, ktorá by sa mala v internetovom svete dodržiavať. Mnoho ľudí si myslí, že akonáhle sa ponoria do internetového sveta je ich anonymita nekonečná. To je veľký omyl, pretože takmer vždy sa dá každý surfer vystopovať pomocou rôznych praktík a metód. Väčšina užívateľov o tom nemá ani potuchy, a preto sa správajú, resp. vyjadrujú vulgárne, robia útoky na druhé osoby, osočujú ich alebo sa z nich vysmievajú. Toto sa často stáva na rôznych chatoch alebo internetových diskus=i. Z tohto dôvodu vznikajú aj tzv. Flame, čo nie je nič iné, ako keď si spravidla pár pubertiekov vymieňa ostro názory na jednu vec a nikto nechce uznať pravdu druhých. To má za následok v určitých prípadoch už spomínané narážky - urážky na konkrétnu osobu.

Tu je na ukážku pár pravidiel:
1: Nikdy nezabúdajte, že na druhom konci sú ľudia a nie počítač. To, čo anonymne napíšeš stroju,
by sme možno nikdy nepovedali dotyčnému do očí.

2:Dodržiavajte všetky pravidlá slušnosti z normálneho života. Čo je zlé v bežnom živote, bude
určite nevhodné aj na internete.

3: Zistite si, kde sa nachádzate. Cez internet totiž komunikujete s ľuďmi z celého sveta.
A čo je v jednej skupine na internete dovolené, iná to môže považovať za neprípustné. Politika, náboženstvo
a iné rozporuplné témy by mali byť diskutované s maximálnou ohľaduplnosťou a taktom.

4: Majte ohľad k druhým. Nie každý má superrýchle pripojenie cez pevnú linku. Mnohí sa pripájajú
z domu cez pomalý modem, za ktorý platia! Neposielajme teda zbytočné a zbytočne veľké e-mailové správy.

5: Nebuďte grobianom! Aj keď píšeme bez diakritiky (bez dĺžňov a mäkčeňov) snažme sa o správny pravopis.
Publikovať nepravdivé informácie, alebo niekoho ohovárať tiež nie je vhodné. Nevydávajme za svoje prácu
niekoho iného. Obrázky, texty a rôzne iné súbory sa z internetu dajú ľahko stiahnuť. Akoby sa vám páčilo,
keby niekto iný vydával vaše dielo za svoje? Ak využijeme prácu iných, mali by sme spomenúť ich autorstvo.

6: Pomôžte, ak viete. Zaujíma vás nejaká téma a sledujete nejakú diskusiu k nej? Niekto z diskusnej skupiny
má taký alebo onaký problém. Ak viete odpoveď, pomôžte. Nabudúce pomôže niekto vám. V diskusnej
skupine platí zásada „Najprv počúvaj, až potom píš.“

7: Rešpektujme súkromie iných. Omylom vám prišla správa, ktorá vám nepatrí? Správajme sa tak, ako by
sme chceli, keby niekto iný našiel našu poštu…

8: Nezneužívajme svoju moc a vedomosti. Užívatelia so špeciálnymi privilégiami, napr. správcovia serverov
ktorí majú prístup k pošte ostatných musia mať dôveru bežných užívateľov.

9: Odpúšťajme druhým chyby. Aj vy ste niekedy začínali. Nemusíme hneď reagovať výsmešne alebo so zlosťou.

10: Nešírte reťazové listy a poplašné správy HOAX typu pošli túto správu x ľuďom, pretože takýmto správaním
spomaľujete internet. Upozornite i ostatných, že takéto správanie je nevhodné.

11: Nerozosielajte spam - správy s reklamným textom. Upozornite i ostatných, že takéto správanie je nevhodné.

12:Rešpektujte autorské práva iných. Nepublikujte cudzí text pod svojim menom, vždy uvádzajte meno
pravého autora a zdroj odkiaľ je text prevzatý.
Chat slovník:
 BTW (by the way) - mimochodom
 OIC (Oh, I see) - Aha!
 IMHO (in my humble opinion) - podľa môjho skromného názoru
 ASAP (as soon as possible) - čo najskôr, hneď, ako to bude možné
 L8R (later) - neskôr
 WRT (with respect to) - s ohľadom na…
 FYI (for your information) - pre tvoju informáciu
 FMPOV (from my point of view) - z môjho pohľadu, zorného uhla
 LOL (laughing out loud) - smiať sa
 ROFL (rolling on the floor laughing) - váľať sa na dlážke od smiechu
 TY (thank you) - ďakujem
 THX (thanks) - vďaka
 NH (nice hand) - ak hráme poker, znamená niečo ako pekná hra
 OMG (oh my god) - o môj bože
 OMFG (oh my fucking god) - o môj **** bože
 STFU (shut the fuck up) - zavri do **** hubu
 WTF (WhatTheFuck?) - akože čo? (vulgárne)
 w8 (wait) - čakaj
 som s5 - som spät
 DND (do not disturb) - nerušiť
 BRB (be right back) - hneď som späť
 Y? (yes?) - áno?
 pl8 (platemail) - brnenie
 b4 (before)-pred tým
 AFK (away from keyboard)- vzdialený od klavesnice
Zdroj:wikipedia.org.